Öppettider Coop


KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. 

Företagen inom fastigheter och finans verkar också inom dagligvaruhandeln, men driver även verksamhet på andra marknader. I mediegruppen ingår en rad företag med starka egna varumärken. 

  • Coop Bygg
  • Coop Extra
  • Coop Forum
  • Coop Konsum
  • Coop Konsum Närköp
  • Coop Nära
Coop Huvudkontor
Englundavägen 4
17188 Solna
  010-740 00 00