Öppettider Elgiganten


Vi skall vara ledande inom branschen på att ta emot och hantera elektronikskrot, med fokus på service, tillgänglighet och miljöriktig hantering.

Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp. 

Konkreta åtgärder är definierade för att öka möjligheterna att återvinna förpackningsavfall, reducera våra affärsresor, få till stånd miljövänligare transporter samt reducera energiförbrukningen i våra butiker.

Genom korrekt märkning, information och ett brett sortiment ska vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att köpa och använda produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 

Valet av produkt och sättet man använder produkten i vardagen påverkar energiförbrukning samt varans livslängd. 

Vår målsättning är att erbjuda miljöriktiga alternativ där det är möjligt, samt förmedla tips och råd som kan bidra till att göra det dagliga användandet mer miljövänligt.

 

 

Elgiganten Huvudkontor
Möbelvägen 51
55652 Jönköping
  0771-115115